Thơ: Người Giàu – Người Nghèo

NGƯỜI GIÀU – NGƯỜI NGHÈO

Người giàu ngày ăn ba bữa
Người nghèo nấu nữa ăn thêm
Người giàu thường ngủ ban đêm
Người nghèo thì thích ngủ thêm ban ngày
Người giàu sắm cuốc sắm cày
Người nghèo muốn sắm đôi giày đi chơi
Người giàu làm tốt nghỉ ngơi
Người nghèo vừa tán vừa chơi khi làm
Người nghèo tỉ phú thời gian
Người giàu luôn có cơ man việc làm
Người nghèo gặp khó từ nan
Người giàu quyết vượt cả ngàn khó khăn
Người nghèo hủ hóa tục trần
Người giàu tạo dựng nhân gian thiên đường
Người nghèo sống dựa lòng thương
Người giàu nhất quyết không vương lụy tình
Người nghèo hóng hớt u minh
Người giàu trải nghiệm cho mình Huệ năng
Người nghèo đợi suất chia làng
Người giàu nhận biết đãi đằng kẻ khôn
Người nghèo lợi nhỏ tranh hơn
Người giàu đem của trả ơn cuộc đời
Người nghèo mê tín lôi thôi
Người giàu xác thực đẩy trôi mơ hồ
Người nghèo luôn bị bất ngờ
Người giàu vượt rủi cơ đồ chắc tay
Người nghèo được tí ăn ngay
Người giàu chuẩn bị ngày mai vững vàng
Người nghèo rất khó đàng hoàng
Người giàu được khắp giang san nể vì
Người nghèo sướt mướt lâm ly
Ăn mày dĩ vãng nên đi giật lùi
Người giàu gieo những niềm vui
Thắp màn đêm tối đẹp trời tương lai.

www.kiemtienty.com

_sưu tầm