Suy Nghĩ Thịnh Vượng | T.Harv Eker

SUY NGHĨ THỊNH VƯỢNG

Tư duy triệu phú số 1
Người giàu tin: “Tôi tạo ra cuộc đời tôi”.
Người nghèo tin: “Cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với tôi”.

Tư duy triệu phú số 2

Bấm: Tải về để xem chi tiết 17 Suy Nghĩ Thịnh Vượng.

Suy Nghĩ Thịnh Vượng

Chúc các bạn thành công!
Xem thêm các kiến thức về Đầu tư và Làm giàu.