Nguyên tắc Làm Giàu Nhanh (T.Harv Eker) – Download file .pdf

LÀM GIÀU NHANH
“Làm thế nào để kiếm 1 triệu đô với công việc kinh doanh của riêng bạn trong 3 năm hoặc nhanh hơn.”
Tác giả: T.Harv Eker
T.Harv Eker đã từ tay trắng trở thành triệu phú chỉ trong 2 năm rưỡi, và bạn cũng có thể như vậy!

Nguyên tắc làm giàu Nhanh T.Harv Eker – www.kiemtienty.com

www.kiemtienty.com