IB – Introducing Broker là gì?

IB – Introducing Broker là gì?

 IB là viết tắt tên tiếng Anh của Introducing Broker, có thể hiểu nôm na là Người môi giới cho các sàn giao dịch.

Người làm IB đóng vai trò vừa làm Sale, vừa là người Hỗ trợ, là Tư vấn, người Kết nối giữa sàn giao dịch với những nhà giao dịch – nhà đầu tư – người mua, bán cổ phiếu/ngoại tệ.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một IB – Introducing Broker Cùng Wefinex

Bạn lớn tuổi, nhưng bạn có thể giới thiệu và chia sẽ cơ hội cho  người khác tham gia sàn giao dịch Wefinex. Bạn có thể làm IB.

Bàn còn nhỏ tuổi, chưa có bằng cấp, nhưng bạn vẫn có cách để tăng số lượng đối tác cho Wefinex. Bạn cũng có thể làm IB.

Cũng giống như môi giới bất động sản hay môi giới bảo hiểm. Không phân biệt tuổi tác, bằng cấp, địa vị,… bất cứ ai cũng có thể trở thành một Introducing Broker.

 

*** Tham gia cộng đồng Wefinex để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giao dịch.

Group Telegram: https://t.me/KttClub