CÁCH XEM SỐ ĐIỆN THOẠI PHONG THỦY

Hiện tại có 2 cách tính thường dùng. Trong 2 cách tính ấy có những kết quả tốt – xấu không trùng nhau. Các Bạn nên tính cả 2 cách tôi trình bày dưới đây, sau đó chọn số nào có kết quả tốt của 2 cách trùng nhau thì dùng, là an tâm. 

    Công thức tính:– Lấy Bốn số cuối của số điện thoại chia cho 80, trừ đi phần chẳn trước dấu phẩy, sau đó lấy phần lẻ sau dấu phảy nhân cho 80. Lấy kết quả cuối cùng tra xem được gì?        Ví dụ 1: Số điện thoại là 0903.10.16.16 ; có 4 số cuối là 1616. Lấy 4 số cuối là 1616:80=20.2 .Trừ  20 còn trước dấu phảy thì còn 0.2 .Sau đó lấy 0.2 x 80 =16.

Kết Quả 1

 

0.•  Gặp nhiều xui xẻo

1   •  Thiên địa thái bình
2.  •  Không phân định
3.  •  Tiến tới như ý
4.  •  Bệnh
5.  •  Trường Thọ
6.  •  Sống an nhàn dư giả
7.  •  Cương nghị quyết đoán
8.  •  Ý Chí kiên cường
9.  •  Hương tân cúc khai
10.•  Vạn sự kết cục
11.•  Gia vận tốt
12.•  Ý chí mềm yếu
13.•  Tài chí hơn người
14.•  Nước mắt thiên ngàn
15.•  Đạt được phước thọ
16.•  Quý nhân phò trợ
17.•  Vượt qua mọi khó khăn
18.•  Bình thường
19.•  Đoàn tụ ông bà
20.•  Sự nghiệp tan vỡ.
21.•  Minh nguyệt quang chiếu
22.•  Thiên thụ khung ương
23.•  Mặt trời mọc
24.•  Gia môn khánh dư
25.•  Tính cách anh mẫn
26.•  Biến hóa kỳ dị
27.•  Dục vọng vô tận
28 •  Tự hào sinh lý
29.•  Dục vọng khó khăn
30 •  Chết đi sống lại
31.•  Tài dũng được chí
32.•  Ước thấy
33.•  Gia môn hưng thịnh
34.•  Gia đình tan vỡ
35.•  Bình an ôn hòa
36.•  Phong ba không ngừng
37.•  Hiển đạt uy quyền
38.•  Ý chí mềm yếu
39.•  Vinh hoa phú quý

 

40.•  Cẩn thận được an

41.•  Đức vọng cao thượng
42.•  10 nghề không thành một nghề
43.•  Hoa trông mưa đến
44.•  Buồn tủi cực
45.•  Vận tốt
46.•  Gặp nhiều chuyển biến
47.•  Khai hoa nở nhụy
48.•  Lập chí
49.•  Nhiều điều xấu
50.•  Một thành một bại
51.•  Thịnh yếu xen kẽ
52.•  Biết trước được sự việc
53.•  Nội tâm ưu sầu
54.•  Không thiếu nạn, do vận không may.
55.•  Ngoài tốt trong khổ
56.•  Thảm thương
57.•  Cây thông trong vườn tuyết
58.•  Khổ trước sướng sau
59.•  Mất phương hướng
60.•  Tối tăm không ánh sáng
61.•  Danh lợi đầy đủ
62.•  Căn bản yếu kém
63.•  Đạt được vinh hoa phú quý
64.•  Cốt nhục chia cắt
65.•  Phú quý trường thọ
66.•  Trong ngoài không hòa nhã
67.•  Đường lợi thông suốt
68.•  Lập nghiệp thương gia
69.•  Đứng ngồi không yên
70.•  Diệt vong thế hệ
71.•  Hướng tinh thần, chịu khó
72.•  Suối vàng chờ đợi
73.•  Ý chí cao mà sức thì yếu
74.•  Hoàn cảnh gặp bất trắc
75.•  Thủ được binh an
76.•  Vĩnh biệt ngàn thu
77.•  Vui sướng cực đỉnh
78 •  Gia đình buồn tủi
79 •  Hồi sức

 

       Công thức tính:- Lấy Bốn số cuối của số điện thoại chia cho 80, trừ đi phần chẳn trước dấu phẩy, sau đó lấy phần lẻ nhân cho 80. Lấy kết quả cuối cùng tra xem được gì? Ví dụ : Số điện thoại là 0903.10.16.16 ; có 4 số cuối là 1616. Lấy 4 số cuối là 1616:80 = 20.2 . Trừ  20 trước dấu phảy thì còn 0.2 .Sau đó lấy 0.2 x 80 =16 . Tra theo bảng Kết quả, số 16 có kết quả là : Quý nhân phù trợ ( kết quả 1) hoặc “Thành tựu to lớn,tên tuổi lừng danh – Đại cát.( kết quả 2)”

 

Kết Quả 2

CON SỐ            Ý nghĩa chung của con số             Mức độ tốt – xấu

00                 Số phận cao ngất, sẽ được thành công                   Đại cát

01                 Đại triển hồng đồ, đạt được thành công                Cát ( tốt )

02                 Thăng trầm vô định, về già vô công                         Bình

03                 Ngày ngày tiến tới, vạn sự thuận toàn            Đại cát (Đại tốt)

04                 Tiền đồ gai gốc, đau khổ theo đuổi                     Hung (xấu)

05                  Làm ăn phát đạt, danh lợi đều có                  Đại cát (Đại tốt)

06                  Gặp vận hên, thành công lớn                                  Cát

07                  Ôn hoà êm dịu, ắt phải thành công                         Cát

08                  Qua đoạn gian nan, có ngày thành công                Cát

09                  Tự làm vô sức, thất bại khó lường                         Hung

10                  Tâm sức bất đồng, không đến được bờ                 Hung

11                  Vững đi từng bước, được người trọng vọng           Cát

12                  Gầy gò yếu đuối, mọi việc khó thành                      Hung

13                  Trời cho cát vận, được người kính trọng               Đại cát

14                   Nữa thành nữa bại, dựa vào nghị lực                     Bình

15                   Đại sự thành tựu, nhất định hưng vượng                Cát

16                   Thành tựu to lớn, tên tuổi lừng danh                     Đại cát

17                   Quý nhân trợ giúp, sẽ đạt thành công                     Cát

18                   Thuận lợi xương thịnh, trăm việc trôi chảy            Đại cát

19                   Nội ngoại bất hoà, khó khăn muôn phần                Hung

20                   Khó vượt gian nan, lo xa nghĩ hoài             Đại hung(quá xấu)

21                   Chuyên tâm kinh doanh, hay dùng trí tuệ                Cát

22                   Có tài không làm, việc không gặp may                   Hung

23                   Tên tuổi bốn phương, sẽ thành đại ngiệp              Đại cát

24                   Phải dựa tự lập, sẽ thành đại nghiệp                     Đại cát

25                  Thiên thời địa lợi, vì được nhân cách                     Đại cát

26                  Bão táp phong ba, qua mọi nguy hiểm                    Hung

27                  Lúc thắng lúc thua, giữ được thành công                 Cát

28                  Tiến mãi không lùi, trí tuệ được dùng                     Đại cát

29                  Cát hung chia đôi, được chia mỗi nữa                     Hung

30                  Danh lợi được mùa, đại sự thành công                  Đại cát

31                  Con rồng trong nước, thành công sẽ đến               Đại cát

32                  Dùng chí lâu dài, sẽ được xương thịnh                     Cát

33                  Rủi ro không ngừng, khó có thành công                  Hung

34                  Số phận trung cát, tiến lùi bảo thủ                            Bình

35                  Trôi nổi bập bùng, thường hay gặp nạn                   Hung

36                  Tránh được điềm ác, thuận buồm xuôi gió                Cát

37                  Danh thì được tiếng, lợi thì bằng không                    Bình

38                  Đường rộng thênh thang, nhìn thấy tương lai         Đại cát

39                  Lúc thịnh lúc suy, chìm nổi vô định                            Bình

40                  Thiên ý cát vận, tiền đồ sáng sủa                            Đại cát

41                  Sự nghiệp không chuyên, hầu như không thành      Hung

42                  Nhẫn nhịn chịu đựng, xấu cũng thành tốt                   Cát

43                  Cây xanh trổ lá, đột nhiên thành công                        Cát

44                  Ngược với ý mình, tham công lỡ việc                        Hung

45                  Quanh co khúc khỉu, khó khăn kéo dài                      Hung

46                  Quý nhân trợ giúp, thành công đại sự                      Đại cát

47                  Danh lợi đều có, thành công đại sự                          Đại cát

48                  Gặp cát được cát, gặp hung thì hung                        Bình

49                  Hung cát cùng có, một thành một bại                        Bình

50                  Một thịnh một suy, bồng bền sóng gió                       Bình

51                 Trời quang mây tạnh, đạt được thành công                Cát

52                 Xương thịnh nửa số, cát trước hung sao                   Hung

53                Nỗ lực hết mình, thành công ít ỏi                                 Bình

54                Bề ngoài tươi sáng, hoạn nạn bên trong                     Hung

55               Ngược lại ý mình, khó được thành công                   Đại hung

56               Nỗ lực phấn đấu, phận tốt quay về                                Cát

57               Bấp bên nhiều chuyện, hung trước cát sau                  Bình

58               Gặp việc do dự, khó có thành công                              Hung

59               Mơ mơ hồ hồ, khó định phương hướng                       Bình

60               Mây che nửa trăng, dấu hiệu phong ba                       Hung

61               Lo nghĩ nhiều điều, mọi việc không thành                   Hung

62               Biết hướng nỗ lực, con đường phồn vinh                     Cát

63               Mười việc chín không, mất công mất sức                    Hung

64               Cát vận tự đến, có được thành công                            Cát

65               Nội ngoại bất hoà, thiếu thốn tín nhiệm                        Bình

66               Mọi việc như ý , phú quý tự đến                                 Đại cát

67               Nắm vững thời cơ , thành công sẽ đến                        Cát

68               Lo trước nghĩ sau, thường hay gặp nạn                      Hung

69               Bấp bênh kinh doanh, khó tránh vất vả                        Hung

70                Cát hung đều có, chỉ dựa chí khí                                Bình

71                Được rồi lại mất, khó có bình yên                              Hung

72                An lạc tự đến, tự nhiên cát tường                               Cát

73                Như là vô mưu, khó được thành đạt                          Bình

74                Trong lành có hung, tiến không bằng giữ                   Bình

75                Nhiều điều đại hung, hiện tượng phá sản              Đại hung

76                Khổ trước sướng sau, không bị thất bại                     Cát

77                Nửa được nửa mất, sang mà không thực                  Bình

78                 Tiền đồ tươi sáng, tràn đầy hy vọng                        Đại cát

79                 Được rồi lại mất, lo cũng bằng không                       Hung

 

 

Ví dụ 2: Ta có số Đt: 0968247363. Lấy 4 số cuối 7363 : 80 = 92.0375

Trừ 92 trước dấu phẩy, còn lai 0,0375  80 = 3. Được Tiến tới như ý ( kết quả 1). Ngày ngày tiến tới, vạn sự thuận toàn ( kết quả 2).

  

Mười Sửu – Đức Trọng