Các tỉ phú thường làm gì vào buổi sáng?

Các tỉ phú thường làm gì vào buổi sáng?

Trong cuộc nghiên cứu về các thói quen vào buổi sáng của các tỉ phú, Tom Corley, tác giả của cuốn sách “Rich Habits” tập trung vào 2 thói quen sau:

Các tỉ phú thường đầu tư cho bản thân vào buổi sáng. Họ làm những việc như ngồi thiền, suy nghĩ về các khó khăn và trở ngại trong công việc hoặc mục tiêu đặt ra, ngoài ra họ cũng đọc sách để củng cố và nâng cao kiến thức, họ đọc những bài viết giúp gia tăng động lực và truyền cảm hứng, đấy là thói quen rất quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu, nếu bạn luôn giữ được tâm thái tích cực, bạn sẽ luôn bám sát mục tiêu và giữ cho mình không đi lệch hướng.

www.kiemtienty.com